cropped-banner-1.jpgDe Rehobothschool:

Waar komt de naam “Rehoboth” vandaan?
De naam “Rehoboth” vindt zijn oorsprong in de Bijbel.
Als er hongersnood in Kanaän is, gaat Izaäk naar het uiterste zuiden van het Beloofde Land, de vallei Gerar.
Omdat er twist is over de door Abraham gegraven putten, graaft hij zijn eigen putten.
En Izaäk noemde de naam van die plaats REHOBOTH, want de Heere heeft ons ruimte gemaakt.
Izaäk mocht werken en leiding geven op de plaats die de Heere hem had gegeven.

Onze school draagt de naam REHOBOTH.
Ook wij krijgen van God de ruimte om met onze kinderen te leven.
Laat dat mogen zijn wat God met “leven” bedoelt: Een leven voor Zijn aangezicht, naar een toekomst met Hem. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (zie bij betekenis van de naam).
Daarmee wordt al aangegeven dat de Bijbel bij ons een centrale plaats inneemt.
Het is het Woord van God. God spreekt door middel van dat Woord tot mensen en zo mogen wij Hem leren kennen.
Onze school is een christelijke school en draagt de naam van onze Heere Jezus Christus. Het geloof in Hem betekent eeuwig leven. Daarom willen wij ook op school voor Zijn Naam uitkomen in al ons doen en laten en ons door Zijn Evangelie laten leiden.